poniedziałek, 25 lutego 2013


O wekslu słów kilka.
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z wykorzystaniem w tym celu środków pieniężnych własnych. To właśnie dzięki nim możemy prowadzić bieżącą działalność gospodarczą tj.- kupować surowce i materiały niezbędne do produkcji oraz opłacać wszelkie inne koszty np. swoje zobowiązania, wynagrodzenia dla pracowników itp.

Jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia płatności np. kredytu jest weksel in blanco. Stosuje się go przede wszystkim udzielając kredytów średnio- i długoterminowych. Weksel in blanco może również posłużyć, jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki w obrocie pieniężnym wśród osób prywatnych.

Wystawienie weksla wymaga zachowania formy pisemnej tj. WYPISANIA WEKSLA na kartce papieru zgodnie ze stosowanym wzorem (wzór do pobrania w sąsiedniej zakładce). Jeszcze raz podkreślam, że weksel in blanco jest doskonałym zabezpieczeniem wszelkich wierzytelności.

Należy zapamiętać!
Weksel in blanco powinien być powszechnie stosowany nie tylko podczas prowadzenia działalności gospodarczej, ale także może być, a nawet powinien być stosowany prywatnie np. podczas udzielania jakichkolwiek pożyczek.

Ewentualne wyegzekwowanie pożyczonych pieniędzy (wierzytelności) od dłużnika jest stosunkowo proste, szybkie i skuteczne.